Kontakt

 

Northlands
Northseas
Robin Hood
Cold and Raw

 

Cold and Raw the Northwind blows

LUMPS OF PUDDING

Carols, låtar och vintervisor från de nordiska länderna

En underbar medicin mot nedstämdhet finner vi i Thomas d'Urfeys "Pills to purge Melancholy" – en notsamling, som gavs ut i London mellan 1698 och 1720. Dessa skillingtryck var så omtyckta, att varje upplaga såldes slut strax efter den kommit ut. En av dessa melodier heter "To Drive the Cold Winter Away" – en Dance Tune, som värmer såpass att den får en att glömma vinterns iskyla om man dansar till den.Likadant går det om man dansar Playfords "Cold and Raw the Northwind doth Blow". Denna dans, liksom även "Christmas Cheer", "Puddings and Pies" och "New Year's Eve", kommer från Playfords "The Dancing Master", en låtsamling med dansanvisningar. Den över hela Europa välkända legenden om Staffan och Herodes och den stekta tuppens mystiska återuppståndelse besjöngs inte bara under medeltiden; den lever ännu idag i naivt tilldragande skandinaviska julsånger, med enkla melodier och refränger som alla kan stämma in i redan från andra versen. Mer komplicerade versioner av samma historia finner man i muntligt traderade ballader från de brittiska öarna. År 1582 publicerades i Greifswald den viktigaste samlingen vi känner av gamla julsånger, Piæ Cantiones. En finsk student vid Rostocks universitet nedtecknade dessa medeltida sånger på latin och svenska, och de är än idag en levande del av den svenska och finska musikskatten.